Ar-Ge Departmanı

MFI Test Cihazı

Belirlenen test parametrelerine göre granül formunda olan girdi ve son mamullerin kütlesel eriyik akış indeksi değerleri ölçülmektedir.

Ek olarak hacimsel akış indeksi değeri de ölçülebilmektedir.
50-450 °C sıcaklıkları arasında Time ve Position ayarında analizler yapılabilmektedir.