Ar-Ge Departmanı

LOI Test Cihazı

ASTM D 2863 standardında belirtilen boyutlarda hazırlanan test numuneleri numune haznesine yerleştirilir.

Standart kapsamında belirtilen alev boyu ve tutma süresi sonrası test numunesinin yanması için gerekli minimum oksijen konsantrasyonu belirlenmektedir.