Ar-Ge Departmanı

TGA

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

TGA cihazı ile sıcaklığa bağlı olarak %kütle kaybı tespit edilmektedir.

Test numunelerinde ARGE çalışmaları için veri elde edilmesinde ve nem, uçuculuk, bozunma, safsızlık miktarı tespitinde kullanılmaktadır.