Ar-Ge Departmanı

DSC

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde kullanılmaktadır.

Test numunesinin erime sıcaklığı, ısıl bozunma sıcaklığı gibi parametreler ile karakteristik özellikleri tespit edilmektedir.

Maksimum test sıcaklığını seçerken numunenin parlama ve alevlenme sıcaklıkları dikkate alınmaktadır.