Ar-Ge Departmanı

Kül Fırını

Girdi ve son mamullerin % Dolgu tespiti için kül testleri yapılmaktadır.

Girdi mamullerin kimyasal yapısında bağlı olarak test sıcaklığı ve süresi değişmektedir.
%Dolgu tespitinde sabit tartıma getirilmiş olan seramik krozeler kullanılmaktadır.