Ar-Ge Departmanı

Yoğunluk Test Cihazı

Granül formunda olan girdi ve son mamullerin ASTM 792 standardına göre spesifik yoğunlukları tespit edilmektedir.
Yoğunluk analizlerinin 23°C sıcaklıkta yapılması gerektiği için ortam sıcaklığı sabit 23°C’de tutulmaktadır.
Sıvı haldeki girdi mamul ve analizde kullanılan Etanolün de sıvı yoğunlukları ölçülebilmektedir.