Ar-Ge Departmanı

FTIR

ARGE çalışmalarında ve girdi mamul analizlerinde organik veya inorganik bileşiklerin 7800-350 cm-1 dalgasayısı aralığında karakterize edilmesinde kullanılmaktadır.

Mevcut kütüphanede her maddenin spektrumu kaydedilir. Karşılaştırma ve doğrulama çalışmaları yapılmaktadır.

Girdi mamullerin TDS verilerinde spesifik olarak belirttiği % içerikleri tespit edilmektedir.