Kurumsal

Hakkımızda

Kablo plastik sektörüne hizmet etmek amacıyla 2011 yılında temelleri atılan KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 yılında üretim faaliyetlerine başlamıştır.

2016 yılını inovasyon yılı ilan eden KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kaliteli ürünler ortaya koymak ve en önemlisi çağa ayak uydurarak bu kalitenin sürekliliğini sağlamak için üretim hatlarına tam otomasyonlu makineler kurmuş, Kalite ve Ar-Ge laboratuvarlarına yaptığı yatırımlar ile önemli bir noktaya gelmiştir.

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul’da bulunan merkez ofisi ve 11.000 m2 kapalı olmak üzere toplam 27.000 m²’lik bir alanda kurulu Aksaray fabrikasıyla sektörün güncel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermektedir.

Kurulduğu günden itibaren kablo kampaundları konusunda, araştırma, geliştirme, tasarlama ve üretiminde uzmanlaşmış bir Türk endüstri firması olan KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Kaliteli ürün ve güvenilir hizmet değerleriyle ülke genelinde ve uluslararası düzeyde Kablo sektöründe üretim yapan firmaların tercih ettiği bir işletme olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimiz, 23 yıldır biriken tecrübe ve gücüyle, var olan şirket değerlerini koruyarak, sektördeki beklentilere yanıt veren, yenilikçi, takip edilen ve aranılan bir firma olarak yatırımlarını sürdürecektir.

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş;

Hedeflerini hep en yüksekte tutarak sürekli gelişmeyi amaçlamaktadır.Sektörel tecrübeye sahip yöneticileri, donanımlı mühendis, teknisyen ve işçilerden oluşan ekibi ve her daim güven sağladığı müşterileriyle birlikte, operasyonlarında en profesyonel hizmeti vermekte, sektördeki ihtiyaç ve problemlere hızla çözüm sunmaktadır. Sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti hedeflemekte, ulusal ve uluslararası düzeyde kablo üreticilerinin ihtiyaçlarını doğrultusunda kompaundlar üretmektedir.

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başta inşaat sektörü olmak üzere, üstyapı ve ulaştırma projeleri, HES (hidroelektrik), JES (jeotermal), RES (rüzgar), GES (güneş) enerji santrallerinin bulunduğu enerji sektöründe, iletişim ve haberleşme sektöründe kullanılan kablolar için HFFR ve polimer bileşenli yarı mamul üretiminin yanı sıra, sektöre yönelik en son gelişmeleri takip ederek Ar-Ge hizmeti sunmaktadır.

Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayarak, üretimin her safhasında kalite bilincini göz önünde bulundurmakta, sürdürülebilir kalitenin sağlanması, kalite sisteminin geliştirilmesi ve çalışan yetkinliğinin arttırılması için planlanan kişisel gelişim ve teknik eğitimleriyle kalite standartlarını geliştirmektedir.

Misyonumuz

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak inovasyon sürekliliğine önem vererek, KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mühendisleri ve teknik ekibiyle teknolojik ihtiyaçlara en hızlı, en doğru ve süreklilik arz eden çözümler sunmayı görev biliyoruz,

Hizmet yelpazemizi profesyonel kadromuzla hep daha ileriye taşıyoruz, müşterilerimize sadece kaliteli hammadde değil aynı zamanda danışmanlık hizmeti ile birlikte sunduğumuz fırsat ve olanaklarla memnuniyetlerini ön planda tutuyoruz. Teknoloji günümüzde dünyamızın ve insanlığın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş olup, insanlığa tartışmasız büyük hizmetler sunmaktadır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda teknolojinin hizmet etmesi gereken bir diğer konuda, dünyamızı koruyabilmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olmalıdır. Biz KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak doğayı önemsiyor, çevreye ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemeler kullanıyoruz.

Vizyonumuz

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak öncelikli hedefimiz Türkiye’de ve dünya’da kablo sektöründe ileri görüşlü, dinamik, çözüm odaklı çalışma prensibimizle etkin bir şekilde var olmak ve emin adımlarla sürekli gelişerek ilerlemektir. Araştırma geliştirme departmanımızla yenilikleri en yakından takip ederek, rekabette hep bir adım önde olmak bizim için bir hayal değil, öncelikli amacımızdır. Bu değerler çerçevesinde ülkemizi Dünya kablo sektöründe en iyi şekilde temsil ederek gururlandırmaktır.

Kalite Politikası

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ailesi olarak kablo kompaund üretiminde AR-GE odaklı çalışmalarıyla müşterinin talep ve beklentilerini karşılayan, ARGE odaklı çalışmalarıyla, kaliteli ürün ve güvenilir hizmet değerleriyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. üst yönetimi olarak Kalite Yönetim Sistemi’nin en üst standartlarda çalışabilmesi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Kalite politikası kapsamında;

· Misyon ve vizyonumuza uygun hareket etmeyi,

· Amaç ve bağlamına uygun ve stratejik yönün desteklenmesi,

· Kalite yönetim sistemini TS EN ISO 9001:2018 Kalite Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi,

· Müşteri talep ve beklentilerini tam olarak karşılanmasını,

· Risk ve fırsat analizleri doğrultusunda aksiyon alınmasını ve takip edilmesini,

· Hedeflere yönelik aksiyon alınmasını ve takip edilmesini,

· Müşteri ilişkilerinde gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine göre davranılacağını, hizmet sonrası destekleme çalışmalarının sürüdürülmesi,

· Müşteri mülkiyetini birinci sırada tutarak, yüksek standartta koruma sağlanmasını,

· Personellerin görev sorumlulukları kapsamında yetkinliğinin artırılmasını,

· Personellerin bütün yönetim sistemlerinde bilinçlendirilmesini,

· Çalışmaların diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak yönetilmesini taahhüt eder.

Mahmut Akif NURSAÇAN
Fabrika Müdürü

Çevre Politikası

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ailesi olarak kablo kablo kompaund üretiminde çevre amaçlarına ulaşma, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve çevre performansının artırılmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. üst yönetimi olarak Çevre yönetim Sistemi’nin en üst standartlarda çalışılabilmesi için gerekli kaynakları tahsis edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Çevre Politikası kapsamında;

• Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,

• Çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesi ve desteklenmesini,

• Çevre yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,

• Stratejik yön ve kurum bağlamı ile uyumluğunun güvence alınmasını,

• Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı,

• İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı,

• Tüm çevresel ortamlara verilen emisyon ve atıkların azaltılması, kontrolü ve önemli çevresel etkilerin vurgulanması için amaç ve hedefler oluşturmayı,

• Üretim faaliyetlerimizle ilgili çevresel etkiler dikkate alınarak kirliliği kaynağında önlemeyi,

• Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,

• Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt eder.

Mahmut Akif NURSAÇAN
Fabrika Müdürü

KVKK Politikamız

KABKOM Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

Bu bilgilendirme/aydınlatma metnini yayınlamaktaki amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve yasal haklarınız konularında sizleri en açık şekilde bilgilendirmektir.

Aşağıda kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda önem taşıyan bilgiler ve kavramlar yer almakta olup bu kavramlar ile aydınlanmanızın tam olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

İş Etiği Kuralları

1.AMAÇ
İş etiği kurallarının amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki Merkez ve Fabrika şubelerinde çalışan personellerin görevlerini yerine getirirken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak, görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik ve firma itibatını ve hizmet kalitesini korumaktır.
İş Etiği Kurallar, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar için geçerlidir.

3. DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilmektedir.

4. GİZLİLİK
Bu madde, KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen Dış Sağlayıcı Gizlilik Sözleşmesi (KK.SS.03) çerçevesindeki bilgileri kapsar.
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanları müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermektedir.. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e ait her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi (içeriden bilenlerin ticareti) kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

Malların çalınması ya da kötüye kullanılması
Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının korunması, kötüye kullanılmaması ya da bu yönde girişimde bulunulmaması esastır. Bu kural, şirket mallarının aşırı ya da yetkisiz kullanımını da içermektedir.

Şirket mallarının ve diğer çalışanların kişisel eşyalarının çalınması ya da kötüye kullanılması eylemi, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir:

• Malzeme, ekipman, belge, para ya da diğer fiziki malların çalınması,
• Telefon, bilgisayar, fotokopi makinesi, faks makinesi ya da diğer ekipmanlarının iş ile ilgili olmaksızın aşırı kullanımı,
• Tahrif edilmiş mesai cetvelleri ya da masraf raporları vermek,
• Özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ya da diğer varlıklarımızı yetkisiz kullanmak,
• Müşteriden, tedarikçiden ya da birlikte iş yapılan diğer kişilerden, şirkete ait olması gereken kişisel yarar sağlamak.

Fikri mülkiyet, özel ve gizli bilgiler
Tüm şirket mallarında olduğu gibi, gizli bilgiler, fikri mülkiyet korunmalı ve iş ile ilgili bilgiler, aksi gerekmedikçe kesinlikle ofislerde tutulmalıdır.
Gizli ve özel bilgilerimizi, ticari sırlarımızı ve tüm fikri mülkiyet içeren durumları (telif hakları, ticari markalar ve patentler dahil ), şirket mallarını korumada gösterdiğiniz özenle korumanız ve gizliliğini sağlamanız gerekir.

Gizli ya da özel kabul edilen bilgi tiplerine aşağıdaki örnekler verilebilir:

• Müşteri ilişkileri,
• Fiyatlandırma planları,
• Geliştirilmekte olan ürün ve hizmetler,
• Mali kayıtlar,
• Muhtemel şirket satın alma ya da satış kararları.

Şirket bünyesindeki çalışmanız süresince elde ettiğiniz ya da oluşturduğunuz tüm belgeler, dosyalar, kayıtlar ve raporlar KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.’e aittir. Bu gibi şirket mallarının orijinallerini ya da kopyalarını ofislerimizden ancak çalışmanızı tamamlamanız için gerekli olması durumunda ve yöneticinizin onayı ile çıkarabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kayıtları hızla geri getirmeniz gereklidir. Bir şirket satın alma ya da satış çalışmasına dahil olmuşsanız, bir gizlilik sözleşmesi imzalamanız gerekebilir.

Bilgi güvenliği
Her çalışan, işi gereği kendine verilen bilgileri korumalı ve güvenliğini sağlamalı ve tüm sistemlere ve verilere yetkisiz erişimi önleme konusunda hassas olmalıdır.

Her çalışan şirket bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere tasarlanmış tüm politika ve uygulamaları konusunda bilinçli olmalı ve uygulamalıdır. Örneğin;

• Kullanıcı kimliği ya da şifrelerini gizli tutmak ve paylaşmamak,
• Kimlik avı, farklı isim kullanma ya da toplum mühendisliği gibi tuzaklarla sistemlerimize erişim sağlama ya da sistemlerimizi çökertme girişimlerini uygun şekilde rapor etmek,
• Şirket tarafından yayınlanan, bilgi güvenliği ile ilgili yazışmaları ve yönergeleri okumak ve uygulamak,
• Şirket bilgisayarlarına ya da şirket tarafından tahsis edilen, akıllı telefon ya da tablet gibi mobil cihazlara kişisel ya da onaylanmamış yazılım yüklememek,
• Tüm taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar) ve depolama aletlerinin fiziksel güvenliğini ve şifre ile korunmasını sağlamak,
• Masada ve çalışma alanlarında hassas bilgi bulunmamasını sağlamak,
• Gizli ya da kısıtlanmış bilgileri ancak yetkilendirilmiş olmanız halinde ve bilginin korunması için uygun önlemleri alarak göndermek.

Göreviniz kişisel bilgilere, resmi kayıtlara ya da diğer hassas bilgilere erişmeyi içeriyorsa, o bilgi için geçerli tüm politika ve yasaları bildiğinizden ve uyguladığınızdan emin olunuz. Bilgi güvenliği konusunda soru ya da endişeleriniz varsa yöneticinizle görüşünüz.

Veri Gizliliği
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumalı ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara uygun hareket etmeliyiz.
Faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, bizimle çalışmak üzere başvurmuş olanların bu amaç doğrultusundaki kişisel bilgileri derlenebilir, tutulabilir ve kullanılabilir.
Kişisel bilgiler, bir kişinin kimliğinin belirlenmesinde kullanılabilecek bilgilerdir. Bu bilgi, kişinin adı, adresi ya da telefon numarası ya da resmi kimlik numarası gibi ayrıntıları içerebilir.

Bunun için,
• Kişisel verilerin korunması ve kullanılmasına ilişkin yasalara ve şirket politikalarına uygun hareket etmelisiniz,
• İş ile ilgili kabul edilebilir bir amacınız olmadıkça ve ilgili kişilere gerekli bildirimler yapılmadıkça, kişisel verileri toplamamalı, işlememeli, kullanmamalı, açıklamamalı ya da saklamamalısınız,
• Kişisel bilgilerin uygun şekilde sınıflandırılması, toplanması, işlenmesi, kullanılması, açıklanması, saklanması, aktarılması ve silinmesi ile ilgili şirket politikalarını ve diğer koruma önlemlerini titizlikle uygulamalısınız. Bu gibi bilgileri, kendi bilgilerinizmiş gibi korumak için çaba göstermelisiniz.

Özlük Bilgilerinin Gizliliği
Şirkette çalışan herkese ait özlük bilgileri gizlilik içinde saklanır. Ücret, yan haklar, şirket işlemleri için geçerli olan şifre ve parolalar ve diğer tüm özel bilgilerinizi başka hiçbir kimseyle paylaşmayın. Tesadüf eseri bir başka çalışana ait edinmiş olduğunuz bilgileri ve kendi kişisel bilgilerinizi üçüncü kimseler ile paylaşmanız durumunda iş akdiniz tazminatsız fesih edilir.

5. ÇIKAR ÇATIŞMASI
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesindeki tüm yöneticiler ve çalışanlar, iş performansını tam zamanlı ve gerekli zamanda yerine getirmeye gölge düşüren, engelleyen ya da alınan kararları olumsuz etkileyebilecek bir faaliyet içerisinde olma ya da maddi çıkar içerisinde olma halinde ortaya çıkan “Çıkar Çatışması” durumundan kaçınmalıdır. Çıkar çatışması ortaya çıkması halinde ise birim amiri ile iletişime geçinilmelidir.

6. SORUMLULUKLARIMIZ
6.1. YASAL SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunmaktadır. Tüm iş faaliyetlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getirmektedir.

6.2. MÜŞTERİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gerekliliklerine sağlamaktadır: Tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır, müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Müşteriye verilen taahhütleri yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

6.3. ÇALIŞANLARIMIZA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş. bünyesinde çalışan bütün yöneticiler ve çalışanları için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunmaktadır. İnsan kaynakları birimi önceliğinde çalışanların sosyal haklarının sağlanması ve iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrımcılıktan uzak, ırk-din-milliyet-cinsiyet ayrımcılığı yapılmadan eşit çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanların görev sorumlulukları konusunda yetkinliğini artırmayı hedefler. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bilgi Güvenliği Prosedürümüz kapsamında çalışanlara ait bütün bilgiler saklanmaktadır.

6.4. TEDARİKÇİLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKO KİMYA SAN VE TİC A.Ş. hizmet/mal tedarik edilen firmalar ile yapılan sözleşmelere bağlı kalır. Tedarikçi firma bilgilerini ve sunulan fiyat teklifleri özenle saklanmakta ve paylaşmamaktadır.

6.5. RAKİPLERİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

6.6. TOPLUMA VE İNSANLIĞA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ
Faaliyet süreçlerimizde etkileşimde bulunduğumuz toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirir. Her süreçte enerji tüketimi, çevre kirliliği, mali yüklerden sakınmaya özen göstermektedir. Bu aşamada karar ve faaliyetlerimizi etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

Sosyal Uygunlık Politikası

Sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Hedefimiz, İşletmemiz bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza eğitimler veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi, mail grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.
Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikâyetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için oluşturulan öneri, dilek ve şikayet kutuları kullanılır. Çalışanlar kutulara her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.
Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:
1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.
2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
KABKOM KİMYA, kanun tarafından belirlenmiş zorunlu eğitim sürecini tamamlayacak asgari yaştan, ILO`nun tanımladığı istisnalar haricinde 15 yaşından küçük olmamak üzere, küçük çocukları doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almayarak bu ilkeye uyacaktır.
3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları, cinsiyet, yaş, inanç, ırk, sosyal sınıf, soy, sosyal geçmiş, engellilik hali, etnik ve milli köken, milliyet, sendika veya diğer yasal kuruluşlara üyelik, siyasi bağlantılar veya fikirler, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, medeni durum, hastalık veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul nedeniyle kişileri dışlayamaz, belirli kişileri tercih edemez ya da bu unsurlara göre kişilere ayrımcılık yapamaz. Özellikle, işçiler yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı taciz edilemez ya da cezalandırılamaz.
4. Etik İş Davranışı
KABKOM KİMYA Üst yönetim ve tüm çalışanları, bu bölümde belirtilen hedef ve beklentiler göz ardı edilmeksizin, hiçbir yolsuzluk, dolandırıcılık ya da zimmet suçuna veya herhangi maddi ya da başka şekilde teşvik sözü vermek, teklif etmek, vermek ya da almak da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvetin hiçbir şekline dahil olmayarak bu ilkeye uyacaklardır.
5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
KABKOM KİMYA İstanbul-Merkez Şubesinde çalışan personeller hafta içi 09:00-18:00; Aksaray Fabrikasında çalışan beyaz yaka personeller Hafta içi 08:00-17:30, mavi yaka personeller ise 12-24 mesai sisteminde çalışmaktadır. 4857 İş Kanunu 63.maddesine dayanarak hazırlanan İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 4. Maddesine istinaden çalışma süresi haftada en fazla 45 normal iş saatidir. Çalışanların fazla çalışması halinde günlük ücreti üzerinden mesai uygulanmaktadır. Fazla mesai kullanımı gönüllü yapılmalıdır ve fazla mesai çalışma koşullarında mesleki tehlike olasılığını önemli ölçüde arttıracak bir durum olmamasına dikkat edilmektedir. Maaşlar zamanında, düzenli olarak ve eksiksiz olarak ulusal para biriminde ödenmelidir.
6. Sağlık ve Güvenlik
KABKOM KİMYA bütün çalışanları ve etkileşimde olduğu bütün çevreler(tedarikçi, ziyaretçi ve komşu firmalar) için sağlıklı çalışma ve yaşam koşullarına saygı göstererek bu ilkeye uymaktadır. Genç işçiler, yeni anneler ve çocuk bekleyen kadınlar ile engelli kişiler gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hassas bireyler için çalışma koşulları göz önüne alınarak değişiklikler yapılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluk yükümlülükleri(kanun, yönetmelik, standart şartları, müşteri şartları ve diğer şartlar) dikkate alınarak iş sağlığı ve yönetim sistemi oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
7. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
Firmamız paydaşlarının görüşlerini dinleyerek, görüşlerinden bilgi edinerek ve görüşlerini dikkate alarak iyi niyet temelinde bağ̆ kurma taahhüdü verir. Bu bağlamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirleyerek çalışanların problemlerini temsilcilerle görüşebilecekleri ortamı oluşturur ve öneri kutularına yazılı olarak bildirmelerine imkân sağlar. Uygun olduğunda işyeri ile ilgili ve etki alanı içindeki işyeri hakları konularında, paydaşları ile bir diyalog kurma taahhüdü verir.
8. Yabancı Uyruklu Çalışanlar
KABKOM KİMYA bünyesinde çalışan/çalışacak yasalarımıza uygun olarak yabancı uyruklu çalışanlar için İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenecektir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz. İşletmemiz tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur. İşletmemiz, kaçak işçi çalıştırmaz.
9. Dinlenme Günleri ve Tatiller
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Beyaz yaka personelleri haftada 5 gün çalışıp iki gün hafta tatili verilmektedir. Günlük 10,5 saat çalışan mavi yaka personelleri ise 24 saat dinlenme süresi verilmektedir.
10. İşe Alma ve İstihdam
İşletmemiz yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
İşletmemiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirli Süreli İş Sözleşmesi “hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele “Belirli Süreli İş Sözleşmesi”,” Rekabetçi Yasağı Sözleşmesi” imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışan verilir, oryantasyon eğitimi ile işletmemiz ve işin gerektirdiği tüm kural ve kaideler ilgili personele aktarılır.
12. İş ve İşçi Disiplini
KABKOM KİMYA, Disiplin yönetmeliği (KK.TL.83) ile disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amaçlanmıştır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.
13. Çevrenin Korunması
KABKOM KİMYA, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ve yasal şartlarının gerekliliklerine doğrultusunda çevre kirliliği için gerekli tedbirler almaktadır. Oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi uygulanmalı, kontrol edilmeli ve sürekli iyileştirilmelidir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1.AMAÇ

Bu politikanın amacı, KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nın İş Etiği Kuralları kapsamında rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması, yasal ve evrensel kurallara uyumunun sağlanmasıdır.

2.KAPSAM”

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası:

· KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu dahil olmak üzere tüm KABKOM KİMYA çalışanları,

· Mal ve hizmet aldığımız tedarikçi firmaları

kapsamaktadır.

Bu politika;

· İnsan Kaynakları Uygulamaları’ nın,

· KABKOM KİMYA İş Etiği Kurallarının

ayrılmaz bir parçasıdır.

3.TANIMLAR

Rüşvet: Rüşvet, yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık, çabukluk veya menfaat sağlanması için bir kimseye mal, para, menfaat olarak sağlanan çıkar demektir. Biraz daha geniş anlamıyla rüşvet, bir kişiye bir işlevi ya da faaliyeti uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi için teşvik etmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı olarak gayrimeşru avantaj sağlayan ya da veren şeydir.

Yolsuzluk: Bir görevin olağan ifasına ya da haksız bir komisyondan veya hak edilmemiş bir yarardan veya böyle bir hak edilmemiş yarar vaadinden fayda sağlayanın, lazım gelen davranışına etki eden haksız bir komisyonun veya diğer hak edilmemiş bir yararın veya böyle bir yararla ilgili vaadin doğrudan ya da dolaylı olarak talep edilmesi, sunulması, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

4.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üst Yönetim: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesini sağlamaktır.

Birim Yöneticileri: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamak ve tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve politikaya uygun hareket etmesini sağlamaktır.

Çalışanlar: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’ nın gerekliliklerini uygulamaktır.

5.MAL VE HİZMET ALINAN VE SATILAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. her türlü rüşvet ve yolsuzlukların karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla KABKOM KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

KABKOM KMYA SAN VE TİC A.Ş. tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar KABKOM KİMYA İş Etiği Kuralları’nda yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

7. Hatasız Kayıt Tutma

KABKOM KİMYA SAN VE TİC. A.Ş.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir.

Buna göre;

• Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

• Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası konusunda KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş., çalışanlarına duyurulması ve aktif olarak uygulanması konusunda eğitimlerin düzenlenmesini sağlar.

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, İnsan Kaynakları Departmanına iletilmelidir. KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş.,dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan İnsan Kaynakları Departmanı’na yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu İnsan Kaynakları Departmanı’na iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

10. Politika İhlalleri

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş. adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin KABKOM KİMYA SAN VE TİC A.Ş tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.